28. TÜRKİYE HÜKÜMETİ
25 Aralık 1963-20 Şubat 1965
İsmet İnönü başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan ve bağımsız milletvekillerinin desteklediği azınlık hükümetidir. Bu hükümete göre; Başbakan(İsmet İnönü),Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı(Kemal Satır),Devlet Bakanı(Malik Yolaç, İbrahim Saffet Omay, Vefik Pirinççioğlu, Nüvit Yetkin),Dış İşleri Bakanı(Feridun Cemal Erkin).

MERVE ALVER

2 (7).png
2 (10).png
2 (12).png
2 (27).png
2 (28).png
2 (30).png
2 (31).png
2 (38).png
2 (41).png
2 (45).png
2 (46).png
2 (49).png
2 (56).png
2 (62).png
2 (65).png
2 (68).png
2 (71).png
2 (72).png
2 (73).png
2 (78).png
2 (79).png
2 (83).png2 (86).png
2 (88).png
2 (90).png

2 (4).png

2 (2).png
2 (3).png